all sorts of stuff. just askDe Paardenstallen Belgium

Het Broelmuseum Kortrijk presenteert Hester Scheurwater Een tentoonstelling, een stunt of een gemeend meegaan met haar moedige houding de kunst en de beeldvorming kritisch te benaderen?  Een conservatieve oppositie of een progressief breken van taboes? Hester Scheurwater […]