all sorts of stuff. just askDe Paardenstallen Belgium

Het Broelmuseum Kortrijk presenteert Hester Scheurwater Een tentoonstelling, een stunt of een gemeend meegaan met haar moedige houding de kunst en de beeldvorming kritisch te benaderen?  Een conservatieve oppositie of een progressief breken van taboes? Hester Scheurwater […]

all sorts of stuff. just askShooting Back

SHOOTING BACK “Scheurwater’s work evolves in the tradition of the self-portrait in photography. Think for example of Robert Mapplethorpe’s sexually charged visual provocations or Francesca Woodman’s erotic mise-en-scène, to name only two artists. Scheurwater‘s visual self-explorations […]